Μήνας: Ιούνιος 2022

Υπέρ Μηλίων και Ουκρανών, Γιάννης Βούλγαρης

  «Γνωρίζομεν ότι κατά την συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβολήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει…