Ακτινογραφία των Ελλήνων ψηφοφόρων

Αξίζει να διαβιβαστεί ” Το πολύ ενδιαφέρον παρ’ όλα αυτά είναι ότι οι «Αριστερά, συλλογικότητες, κινήματα» βρίσκουν πολύ περισσότερα κοινά με τους «ευρωπαϊστές» κάθε χροιάς παρά με οποιονδήποτε άλλο. Για τον λόγο αυτόν και ενώνονται μαζί τους σχηματίζοντας μια ομάδα του 27,3% με κοινό στοιχείο τις βασικές αξίες της νεωτερικότητας.” Απο το "Ακτινογραφία των Ελλήνων ψηφοφόρων".

Πρόσφατα άρθρα